Bliższym jest bowiem dla polskiego serca,  

                                Ten który skupia, niź ten co rozprzęga, 

                                Droższym, kto wskrzesza, niż ten co uśmierca.  

 

                                             (-) Adam Asnyk (1865-1940)

 

 

Photo Gallery

 

 

Photo Gallery