Historyczna mądrość jest arcypożyteczna,  

                                ale zawsze baczyć nie zaszkodzi na to,  

                                w którym wieku ona powstała  

 

                                       (-) Adolf Dygasiński (1839-1902)

 

 

Famous Poles in Florida

 

 

UPDATE IN PREPARATION