Kto dla braci pracuje, ma moc za miliony,  

                                Rośnie w siłę jak olbrzym o ziemię rzucony  

                                Czas mu cegły podaje, utrwala budowlę  

                                I kładzie na jej szczycie swe piętno wiekowe.  

 

                                             (-) Maria Konopnicka )1842-1910)

 

Employment

 

UPDATE IN PREPARATION